เอนทรี่่นี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการประกวดต่อไป 
 
 

ปฏิวัติการศึกษา จากปลายปากกาเยาวชน 

โครงการธรรมวรรณศิลป์  สถาบันยุวโพธิชน  มูลนิธิสัมมาชีพ 

ร่วมกับ สำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

เชิญชวนเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๑๙ ปี

ส่งผลงานเขียนประเภท เรียงความ เรื่องสั้น หรือบทกวี

ร่วมประกวดในหัวข้อเกี่ยวกับ   “การศึกษาที่ฉันต้องการ” 

 

เงื่อนไขกติกา

เรียงความ 

แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ  เหตุผลมีน้ำหนัก  สามารถกระตุ้นปลุกเร้าผู้อ่านได้

สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้  และมีความยาวไม่เกิน  ๔  หน้ากระดาษเอสี่

เรื่องสั้น 

ไม่จำกัดรูปแบบหรือกลวิธีการนำเสนอ  สามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้  ใช้ภาษาและลีลาเป็นของตนเองและเหมาะสมกับเรื่อง   แสดงจินตนาการอย่างสมจริง  อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจน  จำกัดความยาว  ๒  หน้าถึง  ๕  หน้ากระดาษเอสี่

บทกวี 

เป็นงานเขียนที่มีความไพเราะ  สามารถใช้กลวิธีการเขียนแบบบทกวีได้ทุกรูปแบบ  เช่น  กาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์  กลอนเปล่า  และบทกวีไร้ฉันทลักษณ์  หรือผสมผสานหลายรูปแบบ    เขียนจากหัวใจและสร้างอารมณ์สะเทือนแก่ผู้อ่านได้    ความยาวไม่เกิน  ๔  หน้าเอสี่

 

รางวัลธรรมวรรณศิลป์ 

ประเภทละ๑๒ รางวัล  รวม ๓๖ รางวัล

ทุนการศึกษารางวัลละ  ๓๕๐๐ บาท  พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันยุวโพธิชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   *รางวัลรับในค่ายเรียนรู้ต่อยอด ๓ วัน ๒ คืน  โดยทางโครงการจะออกค่าเดินทางให้

 

การส่งผลงาน 

พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  อักษรขนาด  ๑๖  พอยท์  หรือเขียนด้วยลายมือบรรจง

ชื่อผลงานสามารถตั้งใหม่ได้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา

ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองและไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

ต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์ผู้เขียน  และชื่อสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน

 

กำหนดส่งผลงาน 

เปิดรับผลงานวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

ส่งผลงานได้ที่ 

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน  ๕๗๓/๘ ซ.รามคำแหง ๓๙ (ศรีวรา) 

ถ.ลาดพร้าว  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐

หรือส่งทางอีเมล์ได้ที่    youngawakening@gmail.com

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน  คุณอนุรักษ์  ๐๒ ๙๓๖๖๖๑๓ หรือ ๐๘๓ ๑๓๓๙๙๖๘

youngawakening@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/Youngawakening

เว็บไซต์  http://youngawakening.right-livelihoods.org/ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2229269
 
 

Comment

Comment:

Tweet

The clients trust our resume service cause they are the most trustworthy! Our organization produces resume services (prime-resume.com) to fit the precise area of study you wish.

#13 By Click here (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 14:46

Don’t know which organization to select to receive help from? Look over CustomEssays testimonials, and reach a right decision.

#12 By Web page (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-27 10:44

Visit these software outsourcing services and make a purchase of a full spectrum of software development service and software consultation.

#11 By check this link (31.184.238.73) on 2013-08-09 00:28

It is good that you do a king of superb release related to this good post. Thence I think that it could be good when people get the graduate thesis or dissertation from you.

#10 By dissertation writing (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-19 08:51

If you go on with your investigation associated with this good post, I would possibly order thesis title at the dissertation service in Internet.

#9 By dissertation (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-15 21:39

In the complicated way to the academic grade people could purchase thesis title corresponding with this good topic in the thesis writing service or an experienced buy dissertation service.

#7 By thesis writing service (91.212.226.136) on 2012-01-10 02:58

Thanks you very much for the english essay writing corresponding with this post. This is really useful to come along the become our writer!

#5 By our services (31.184.236.16) on 2011-12-21 09:01

If you are willing to buy a house, you would have to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a>. Moreover, my sister usually utilizes a credit loan, which occurs to be really firm.

#3 By Lola29Leblanc (94.242.214.7) on 2011-12-06 17:02

@ Dark Night X คนบอกข่าวก็อายุเกินครับ เลยได้แค่บอกกล่าวต่อเท่านั้น TT_TT

#2 By keiseisang on 2011-07-22 18:54

sad smile ง่ะ อายุเกิน อดเลย อิอิ

#1 By Art By Ice on 2011-07-22 17:41